EN | RU

מחלקת מחשוב

  • ברכות למחלקת מחשוב
    פורסם על ידי מחלקת מחשוב ביום 28/11/2016כתובתנו
לוחמי גליפולי 49
תל אביב - יפו

לכל בעלי התפקידים

  • מירית בר-אור - מנהלת מחלקה פרטים
  • רוני רחמים - דרג מתנדב פרטים
  • אלדד נבו - דרג שכיר פרטים