zofim.org.il
  
 


 
שבט גיא
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט גיא » קצת מידע

קצת מידע פורסם בתאריך 28/9/2011

 קצת על הצופים...

תנועת הצופים בישראל הוקמה לפני כ- 90 שנה, והייתה תנועת הנוער העברית הראשונה בארץ ישראל. התנועה מונה כיום למעלה מ- 55,000 בני נוער הפזורים בכ 160- שבטים ברחבי הארץ. תנועת הצופים זכתה להכרה כתנועת נוער ממלכתית א-מפלגתית,  שמטרת ההיא להקים ולפתח מסגרות חינוכיות ערכיות שבהם יפעלו בני נוער. תנועת הצופים חורטת על דגלה ערכים של חברות, רעות, נתינה,  מעורבות חברתית וטיפוח חיים קבוצתיים דמוקרטיים. ע"י שימת דגש על יוזמה אישית,  מצוינות,  אהבת הארץ ושמירה על איכות הסביבה,  מחנכת התנועה את חניכיה לאזרחות טובה ומפתחת בהם מנהיגות צעירה. מידע נוסף ניתן לקבל באתר תנועת הצופים www.zofim.org.il.

 

קצת על גיא ...

שבט גיא ( צופי גן יבנה ) נמנה על שבטי הנהגת דרום ופועל מתוך מבנה השבט ברח' הגלבוע 10 בגן יבנה.  השבט הוקם בשנת 2009 ומהווה את הפעם הראשונה בה פועלת תנועת הצופים בגן יבנה. בשנתיים האחרונות גדל שבט גיא בצורה משמעותית ומונה כיום למעלה מ-200 חניכים ועוד היד נטויה... 

הפעילות מתקיימת בכל חודשי השנה,  וכוללת ימי פעילות פעמיים בשבוע , בימי שלישי  פעילות במסגרת הגדודים והקבוצות ובימי חמישי פעילות שבטית הפתוחה לכלל החניכים ומאוחר יותר פעילות קבוע לשכבה הבוגרת. מעבר לכך מתקיימים : הדרכות לשכבה הבוגרת, העשרות וסמינרים, אירועים שבטיים, טיולים ומחנות

 

: בין המפעלים במהלך השנה. 

טקס וטיול פתיחת שנה

טיול חנוכה לשכבה הבוגרת 

יום צופה 

פסטיבל שבטי - פסטיגיא

טיול פסח

וכמובן - מחנה הקיץ

 

פירוט נרחב לגבי כל מפעל יפורסם באתר , בדף הפייסבוק , וע''י המדריכים