zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » שבט סער » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

שבוע תנועות הנוער תש"ע פורסם על ידי צוות מרכזים
בתאריך 18/10/2009

שבוע תנועות הנוער במערכת החינוך תש"ע

שבוע תנועות הנוער במערכת החינוך ייערך השנה בין התאריכים 18-23.10.2009

השבוע נערך בחסות שר החינוך גדעון סער ומטרתו להעצים את פעילותן החינוכית של תנועות הנוער .

שבוע זה בא מתוך הכרה בתפקידן המהותי של תנועות הנוער בעיצוב בני הנוער במדינת ישראל .

וכן בהדגשת ערכי התנדבות , המנהיגות , אהבת המולדת , אחריות ומערבות חברתית .

במהלך שבוע זה ייערכו ברחבי הארץ אירועים רבים הנועדו לחשוף פעילות זאת , בבי"ס , במחזות משרד החינוך , ואירועים ארציים .

שבוע זה נערך בשיתוף משרד החינוך , מינהל חברה ונוער , השילטון המקומי , ומועצת תנועות הנוער בישראל .