zofim.org.il
  
 


 
שבט ראם
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » שבט ראם » ארכיון הכתבות » כתבה: מיונים לתפקידי קיץ

תמונת מגזין מיונים לתפקידי קיץ פורסם על ידי בן
בתאריך 2/5/2011
בכתבה זו צפו 1685 גולשים

תפקידי קיץ שכב''ג הנהגתי

 רקע למתמיינים :

קרוס מסכם הינו פרויקט משמעותי מאד בהנהגה ובעל השלכות רבות על השבטים והכנת חניכי ט' לקראת כניסתם לשכבה הבוגרת.

רציונאל הקורס הינו פיתוח חניכי שכבת ט' ברמה האישית, הקבוצתית והמקצועית, מתן מיומנויות אשר ידרשו ממנו בשנה הבאה כחבר שכב"ג ובעל תפקיד וכן דיון ערכי על מהות החברות בשכב"ג ובצופים בכלל, בדגש על אחריות אישית ומנהיגות צעירה.

כל תפקיד בקורס מסכם תורם למימוש הרציונאל ומהווה רף איכותי ודוגמא לחניכי שכבה לקראת שנה הבאה.

המיונים מטרתם הכרה של נציגי ההנהגה את הצוות הצעיר, הצגת מסגרת הקורס וחשיבה משותפת האם אתם מסוגלים לעמוד באתגר.

לפני כניסתכם לראיון נבקש מכם לחשוב על מטרות הקורס מבחינתכם, ומה יכולה להיות תרומתכם לשכבת ט'.

בנוסף, אנו מבקשים להכין מראש את תאריכי הבגרויות הצפויות לכם, ולבדוק האם אתם יכולים להתחייב לתאריכים הבאים:

  • 10-11/6/2011   – סמינר הכנה לקורס
  • 22-23/7/2011  -  הכנה צמודה לקורס
  • 24-28/7/2011- קורס מסכם !!
  • 1/8/2011 - סיכום קורס (לא כולם)

 

סיכום המיונים יפורסם באתר ההנהגה מיד בשבוע שאחרי המיונים – תאריך מדויק יינתן למרכזים

זכרו - במידה והתקבלת לצוות קורס מסכם 2011, הינך מחויב להופיע לפגישות, ולקחת חלק פעיל. זכור! במפעל הנהגתי, יש סיפוק אדיר, וחוויה חברתית, אך יחד עם זאת קיימת אחריות ומחויבות.

בהצלחה!

 

 

 

 

 

        הגדרות תפקידים- צעירים

תפקיד

תחומי אחריות

מסגרת עבודה

נחנך ע"י

דרישות תפקיד

ראשג"ד

אחריות על שלומם וביטחונם של החניכים שתחת סמכותו.

ליווי הצוות וחניכת המדריכים.

הכנת ישיבות צוות.

ביצוע משימות צוותיות.

אחריות על הווי צוותי ובניית צוות.

אחריות על מעבר תקין של מערכי ההדרכה – בניית והגשת פעולות על פי לוחות זמנים.

השתתפות מלאה בתהליך ההכנה על כל מרכיביו.

אחריות על משמעת בגדוד.

כתיבת יחידות הקורס, שיתוף בתכנון השלד

עזרה בהכנת החוברת

 - ישיבות צוות מוביל

 - ישיבת ראשג"דים

 - ישיבת צוות גדודית

 - סמינר הכנה

 - ימי  הכנה

 - ישיבות בין הראשג"דים (בתוך כל צוות)

רכזת הדרכה+ ראש"גד בוגר

 

ü      שמיניסט

ü      שנת הדרכה מלאה

ü      יכולת חניכה וליווי

ü      ראייה חינוכית

ü      יכולת הובלה וניהול

ü      מנהיגות !!!

 

מנהלן

אחריות ארגונית על הקורס.

איסוף הצעות מחיר. ביצוע הזמנות ותיאומים לקורס.

הקמת ותפעול מחסן בקורס (ביער ובכפר)

מתן מענה לוגיסטי לכל הדרגים בהכנות ובמהלך הקורס

סדר, ארגון, ניקיון, ציוד, אוכל

יער: ספקים (מים, חשמל, שירותים, ועוד...)

 - ישיבת צוות

מנהלה

 - ישיבת צוות

מוביל

 - ישיבות עם מנהלן ומרכז הנהגה

 - סמינר הכנה

מנהל קורס + מנהלן בוגר

ü      שמיניסט

ü      שנת הדרכה מלאה

ü      יכולת חניכה וליווי

ü      ראייה חינוכית

ü      יכולת הובלה וניהול

ü      מנהיגות !!!

 

ראש מרכז הדרכה (צפ"ה)

אחריות על בניית מרכז הדרכה עצמו ביער ובכפר

אחריות על הובלת צוות מרכז הדרכה, חניכה, ליווי, ניהול של הצוות.

חוברת הדרכה

טקסים: יער, כפר

תהליך התנסויות – הכנת מרכז הדרכה וחברי הצוות לעניין, התאמת מרכז הדרכה להתנסויות

 - ישיבות צוות מוביל

 - ישיבות צוות מרכז הדרכה

 - ימי הכנה

 - סמינר  הכנה

רכזת הדרכה

ü      שמיניסט

ü      שנת הדרכה מלאה

ü      יכולת חניכה וליווי

ü      ראייה חינוכית

ü      יכולת הובלה וניהול

ü      מנהיגות !!!

 

ראש צופיות

תרנים (יער, כפר), טקס אש

פעילות ביער: צופיות!

ליווי, חניכה, הובלה של צוות צופיות בקורס

רכז בטיחות בתחום הצופיות

צופיות הדרכתית – בכפר

התנסויות – מתן קשר הדרכתי לראש"גדים

 - ישיבות צוות מוביל

 - ישיבות צוות מרכז צופיות

 - ימי הכנה

 - סמינר  הכנה

רכזת הדרכה

ü      שמיניסט

ü      שנת הדרכה מלאה

ü      יכולת חניכה וליווי

ü      ראייה חינוכית

ü      יכולת הובלה וניהול

ü      מנהיגות !!!

 

מדריך

בניית קבוצה.

אחריות על שלומם וביטחונם של החניכים שתחת סמכותו.

העברת תכני הפעילות כפי שנקבעו.

חניכת חברי הקבוצה ע"פ תכנית הקורס.

השתתפות מלאה בתהליך ההכנה על כל מרכיביו.

 - ישיבת צוות

 - סמינר הכנה

 - ימי  הכנה

ראשג"ד

ü     שביעיסט/שמיניסט

ü     שנת הדרכה מלאה

ü     יכולת חניכה וליווי

ü     עדיפות למי שמתכנן לקחת תפקיד משמעותי  בשנה הבאה

צוות מנהלה

חלק מצוותי מעטפת

אחריות על ניקיון, ארגון, סדר

הכנת וחלוקת אוכל ביער

סדר, ניקיון ותורניות אוכל בכפר

קבלת חניכים באופן מסודר

פירוק קורס, סיום וקיפול – באופן מסודר

- ישיבת צוות

 - סמינר הכנה

 - ימי  הכנה

מנהלן

ü     שישיסט/שביעיסט/שמיניסט

ü     שנת הדרכה  או פעיל בתפקיד בשבט

ü     דוגמא אישית

ü     אכפתיות

 

צוות צופיות

חלק מצוותי מעטפת

אחריות על תרנים – יער וכפר

חניכה של מקצוע הצופיות: טקס אש, הדרכה צופית, שימוש בצופיות

בניית מרכז צופיות – יער, כפר

- ישיבת צוות

- סמינר הכנה

- ימי  הכנה

ראש צופיות

ü     שישיסט/שביעיסט/שמיניסט

ü     שנת הדרכה מלאה או בצוות צופיות

ü     בעל ידע צופי וזיקה לצופיות

צוות מ. הדרכה

חלק מצוותי מעטפת

עזרה בהתנסויות

בניית מרכז הדרכה – יער וכפר

הכנת חוברת

ליווי וחניכה בעניין הטקסים

חניכת חניכים בבניית פעולות בקורס

- ישיבת צוות

- סמינר הכנה

- ימי  הכנה

ראש מרכז הדרכה

ü     שישיסט/שביעיסט/שמיניסט

ü     שנת הדרכה מלאה

ü     יכולת חניכה וליווי

 

 

דרישות תפקידים – כמויות :

4 * ראשגדים , 35 * מדריכים ,

1* ראש מרכז הדרכה , 8 * צוות מרכז הדרכה

1* ראש צופיות , 8 * צוות צופיות

1* ראש מנהלה  , 8 * צוות מנהלה

 

 

 

פרטים לקורס מסכם 2011 – רציונאל + מטרות

קורס מסכם 2011 של הנהגת דרום הינו מסגרת חינוכית שהיא דוגמא ומופת לחיי שכבג נכונים. הקורס יתנהל בצורה מקצועית וערכית כאחד, ייצור לחניכים חוויה צופית-לימודית תוך התנסויות ופעילויות שונות ומדוגמא אישית שתינתן ע"י צוותי הקורס השונים (הדרכה ומעטפת). הקורס שם דגש על כך שכל אחד יכול להיות חבר שכב"ג משמעותי בדרך המתאימה לו אם רק יבחר להיות כזה.

הקורס יחשוף ויפרט את מכלול הציפיות והדרישות מחבר שכב"ג בתנועת הצופים ובשכבת השישיות של הנהגת דרום.

הקורס מהווה שיא לסיכום התהליך שעובר בשנת החמישיות ומהווה המשך ישיר של הפעילות השנתית ושל טיול אתגר. הקורס מסכם את המיומנויות, הכלים, המהות והתפיסות השונות אשר רכשו חניכי שכבת החמישיות בשבטים השונים בהנהגת דרום.

הקורס יקנה לחניכים כלים בתחום ההדרכה. בכך יעלה את קרנה של ההדרכה בשבטים ובהנהגה, ישריש את תפיסת 'הזכות לחנך' וישפר את מיומנויות ההדרכה לקראת כניסת שכבת השישיות לשכב"ג.

הקורס המסכם מחולק לשני פרקים: פרק יער ופרק כפר.

פרק הכפר מתקיים בפנימיית תיכון בן שמן , מתמקד בפעילות השגרתית העוברת בשכונה, בישוב, במסגרת השבטית המוכרת והנוחה.

פרק היער מתמקד בפעילות שמחוץ לשגרה. פעילות צופית המשלבת בתוכה שימוש בכלי הצופי ככלי חינוכי לפיתוח הפרט בקבוצה, להתמודדות עם מצבים שונים ללמידה והתנסות.

הקורס עובר ב- 4 גדודים בהם 6 אחוות מעורבות מכל חניכי ההנהגה, בראש כל גדוד עומדים ראשג"ד בוגר וראשג"ד צעיר. לכל אחווה מדריך שביעיסט/שמיניסט. צוותי המעטפת הינם צוות מנהלה, מרכז הדרכה וצוות צופיות.

 

מטרות קורס מסכם 2011

אחריות חברתית

חניכי הקורס יגשרו בין היותם חניכים בתנועת הצופים לבין היכולת שלהם - על ידי מעורבות חברתית והתערבות במה שקורה סביבם, ליצור מעגלי השפעה נוספים בקרב סביבתם ועל ידי כך לקחת אחריות על החברה בישראל וליצור חברה טובה יותר.

 

הדרכה

החניכים יעברו סיכום הנהגתי בנושא הדרכה על מנת להבטיח מוכנות לתפקיד ומתוך כך יגבשו רצון, מוטיבציה ונכונות לתפקידי ההדרכה בנוסף לזה הכלי הצופי ישמש ויוכר ככלי העיקרי בהדרכה, ככלי לפיתוח אישי, הסתגלות, התמודדות עם אתגר ויכולות קבוצתיות

 

חינוך

הקורס יעניק כלים, העשרות ובסיס לחשיבה לקראת יצירת תפיסה חינוכית אישית אצל החניכים ויגבש את זהותם כאנשי חינוך לעתיד (החניכים יגדירו מה הוא ומי הוא איש חינוך)

 

שכב"ג

החניך יבין ויגדיר מהו שכב"גיסט ומשמעותו בשבט, ובאילו דרכים הוא יכול לבוא לידי ביטוי בצורה מקסימאלית, כפרט, יבחן איך הוא יבוא לידי ביטוי באופן שונה בנוסף לזה החניכים יעברו הכנה לקראת שנת השישיות.

 

פרסם כתבה »